#bjerrearrest #bjerre #visitjuelsminde #hedenstederne #viihedenstederne

www.bjerrearrest.dk - www.bjerrearrest.dk

Gå til indhold
Foreningen for Bevarelse af Bjerre Arrest


Generalforsamling 20.3 - 2019 kl. 19 på Bjerre Kro
Skolen SIM besøger Bjerre Arrest
!0 klasse fra Hornsyld kommer på besøg i Bjerre Arrest til en rundvisning den 12.12.2018.
Realdania valgmøde 2018
Bjerre Arrest projektets ildsjæle  blev omtalt i beretningen af formanden for Realdania  Brockdorf. Det var DR tv journalisten Klaus Klaus Bundgård Povlsen, der var mødeleder. DR tv lægen Peter Geisling havde et helt forrygende indlæg, der handlede om stress og sundhedschek.

Bjerre Arrest Rundvisning  
Oktober 2018
#bjerrearrest
Bjerre Arrest foto
Bjerre Arrest vil gerne modtage billeder af rummene inde i arresten. Send eller ring til jan (A) bjerrearrest.dk eller mobil 42 33 76 37
Horsens Folkeblad fotograf og journalist på besøg
LAG Hedensted- Odder
Bjerre Arrest havde i dag besøg af fotograferne Jørgen Jørgensen og Tor Jørgensen fra RealDania fonden. De optog en videofilm om ildsjæle og håndværk på Bjerre Arrest. På billedet ses fotograferne fra København og bestyrelsesformand Poul Erik Honore, bestyrelsesmedlem Mikael Mogensen, arkitekt Jens Ole Laursen og Jørgen Bojsen.
Der flages på Bjerre Arrest for første gang i mange år. På billedet ses Bestyrelsesformand Poul Erik Honore
Bjerre Arrest tagprojekt fase 1 nærmer sig sin afslutning .26. juni 2018
Foto: Ole Kramer Jensen

Sommerhus gæster fra København på rundvisning pinselørdag i Bjerre Arrest.
De havde Fængslet Horsens eller Industrimuseet eller Bjerre Arrest på deres liste. De valgte Bjerre Arrest.
Nyt tag på Bjerre Arrest,
Så er der snart tag på Bjerre arrest, som er genskabt efter oprindelige tegninger fra 1846.
Til venner og støtter af Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest.
Det er med den store optimisme i behold, at vi udsender dette nyhedsbrev, da det foreningen længe har kæmpet benhårdt og vedholdende for, endeligt er skudt i gang, idet første del af projektet – dvs. udskiftning af taget på tingsalen (fløjen langs Bjerrevej) på nuværende tidspunkt er i fuld gang, hvilket nogle formentlig allerede har bemærket. Vi arbejder desuden på, at taget på cellefløjen kan blive udskiftet til efteråret.
Tagprojektet er velvilligt finansieret af midler fra LAG (Lokale Aktionsgrupper), LUP (Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner), Slots- & Kulturstyrelsen, samt Realdania/Underværker.
Næste projekt/projekter er naturligvis ”resten”.
Til det formål er vi i fuld gang med at søge fondsmidler, og i den forbindelse er det værd at nævne, at et gennemgående tema hos de fleste fonde er, at de ser meget nøje på omfanget af den lokale opbakning, når de skal vurdere om et projekt er værd at støtte – er det virkelig noget man brænder for! Vil man det her?
Vi kan så heldigvis henvise til et rimeligt antal medlemmer, men jo flere, jo bedre, så hvis du endnu ikke har nået, at betale kontingent (100,- kr./år), eller ønsker at donere et større eller mindre beløb til foreningen, tillader vi os at henvise til flg.:
reg. nr. 7245 (Jyske Bank A/S), konto nr. 0001473788.
eller via MobilePay 20 13 94 73
(husk at opgive navn)
Sidst, men ikke mindst; bestyrelsen, som den ser ud efter konstitueringen:
Fra venstre: Niels ”Kromand” Geertsen, Mikael Mogensen (ny kasserer), Richard Kamp (næstformand), Rikke Friis-Nielsen (nyvalgt bestyrelsesmedlem), Poul Erik Honoré (formand), Jan Simris (sekretær) og René Kragh.
Venlig hilsen
Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest
Poul Erik Honoré, formand

Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest bestyrelse 2018
Foto fra venstre.
Niels Gerdsen          initiativtager                                             email til  niels( a ) bjerrearrest.dk
Mikael Mogensen  kasser   rundviser turistguide                 email til  Mikael( a ) bjerrearrest.dk
Richard Kamp  næstformand                                                   email til  richard( a ) bjerrearrest.dk
Rikke Friis- Nielsen   fondsøgning   turisme                          email til  rikke( a ) bjerrearrest.dk
Poul Erik Honore formand                                                        email til  poulerik( a ) bjerrearrest.dk
Jan Simris sekretær rundviser lokal touristguide                 email til  jan( a ) bjerrearrest.dk
Rene Krag   byggesagkyndig                                                  email til  rene( a ) bjerrearrest.dk

øvrig persongalleri ingen foto
Ole Kramer Jensen rundviser fotograf                                    email til  ole( a ) bjerrearrest.dk
Jens Ole Laursen Arkitekt byggeleder                                    email til  ole( a ) bjerrearrest.dk
Eigil Olesen fondsøgning                                                          email til  eigil( a ) bjerrearrest.dk
Foreningens bestyrelse efter den nyligt afholdte konstituering.
Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest bestyrelse 2018
Foto fra venstre.
Niels Gerdsen          initiativtager                                             email til  niels( a ) bjerrearrest.dk
Mikael Mogensen  kasser   rundviser turistguide                 email til  Mikael( a ) bjerrearrest.dk
Richard Kamp  næstformand                                                   email til  richard( a ) bjerrearrest.dk
Rikke Friis- Nielsen   fondsøgning   turisme                          email til  rikke( a ) bjerrearrest.dk
Poul Erik Honore formand                                                        email til  poulerik( a ) bjerrearrest.dk
Jan Simris sekretær rundviser lokal touristguide                 email til  jan( a ) bjerrearrest.dk
Rene Krag   byggesagkyndig                                                  email til  rene( a ) bjerrearrest.dk

øvrig persongalleri ingen foto
Ole Kramer Jensen rundviser fotograf                                    email til  ole( a ) bjerrearrest.dk
Jens Ole Laursen Arkitekt byggeleder                                    email til  ole( a ) bjerrearrest.dk
Eigil Olesen fondsøgning                                                          email til  eigil( a ) bjerrearrest.dk
Foto : Ole Kramer Jensen


Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest
Er støttet af:
LAG Hedensted - Odder kommuner. http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm
Underværker: https://www.undervaerker.dk/projekter/vandrehjemibjerrearrest
Bjerre Arrest bestyrelse 2018
Et team fra TV serien Ghosthunting var på optagelse i Bjerre Arrest i nat. www.ghosthunting.dk/

Indkaldelse til generalforsamling - Bemærk finder sted i Bjerre Lokalarkiv
Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest, indkalder hermed til ordinær generalforsamling på Bjerre Lokalarkiv, tirsdag den 20. marts 2018, kl. 19:00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Godkendelse af budget.
8. Valg af formand (Poul Erik Honoré modtager genvalg).
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er Jan Simris og Mikael Mogensen (begge modtager genvalg), samt Hans Friis (modtager ikke genvalg)
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. På valg er Ole Kramer Jensen (modtager genvalg).
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg som revisorer er Anders Futtrup og Jens Ole Jakobsen (begge modtager genvalg).
På valg som revisorsuppleant er Arne Ulriksen (modtager genvalg).
11. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Mod en egenbetaling på 50,- kr., er der mulighed for, at købe kaffe/the, samt enten en ostemad, eller et stykke med rullepølse, men af hensyn til planlægningen, skal kroen have jeres bestilling via mail til bjerrekro@hotmail.com senest dagen i forvejen. Husk at påføre jeres navn, og jeres ønsker til serveringen.
Horsens, 26. februar 2018
Poul Erik Honoré, formand
Mail: pehonore@hotmail.com
Tilbage til indhold