google-site-verification=28zNOHVWt3rooSfPzuafRniklucW7mFUUKIaaXGptF4

Bjerrearrest.dk

Bjerre Arrest
Gå til indhold
Bjerre Arrest Restaurering før og nu
I 2021 er det Søren Petersen, Bjerre mfl. der udfører restaureringen på Bjerre Arrest.
Bjerre Arrest projekt Facaderenovering er nu godkendt.
På bestyrelsesmødet i aftes, blev det besluttet at starte på renovering af facaden.
Arbejdet starter forventelig op efter sommerferien og vil blive afsluttet i løbet af forsomren 2022.
Vi glæder os rigtig meget på at se det færdige resultat.
I ønskes alle en god sommer på vegne af bestyrelsen Poul Erik Honore

facade på arresten pudses op

Rundvisning

Bjerre Arrest er et fængsel bygget i 1846. Bygningen ejes og drives af Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest.
Der er faste rundvisninger den 1. mandag hver måned. Henvendelse til jan (a) bjerrearrest.dk.
Bjerre, medio februar 2021

Nyhedsbrev no. 1 - 2021, fra Bjerre Arrest

Til medlemmer og venner af Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest.

Kære Alle

På bestyrelsesmødet, som vi afholdte i starten af januar, besluttede vi, at der skulle udsendes lidt orientering om hvad der er sket i den sidste del af 2020, og hvad vi vil arbejde på i 2021.

Som mange af jer sikkert har set, er der blevet isat nye vinduer i tingsalen og i arrestforvarerens bolig. Enkelte af de gamle vinduer blev dog nænsomt restaureret samtidig med, at fordøren blev restaureret.

Stalden fik vi renoveret med nye spær, undertag med tagpap, nye tagrender og røde teglsten. Derudover blev stalden vandskuret. Nye døre, vinduer og porte er fremstillet, og vil blive monteret, når vinteren har forladt os for denne gang.
Arbejdet er støttet økonomisk af lokale firmaer, og udført af frivillige.
Stor tak til alle!

”Bjerre Arrest 1945” - et teaterstykke opført af Teater Jævn, blev set af ca. 500 personer. En bragende succes, som viste, at Bjerre Arrest også kan danne ramme om kultur i en bredere forstand.

Teater Jævn havde deres gang i arresten med klargøring og opførelse af stykket i 5 - 6 mdr., og vi tror, at vi fik lagt kimen til et samarbejde med dem, så de vender sikkert tilbage på et tidspunkt.

Apropos kultur, så er et filmselskab i skrivende langt fremme med planerne om en spillefilm med arresten som kulisse. Mere herom senere.

Sidst på året gav Nordea Fonden tilsagn om økonomisk støtte til facaderenovering af arresten via deres ”Her bor vi-pulje.”
I bestyrelsen arbejder vi derfor hårdt på at få enderne til at nå sammen økonomisk, så arbejdet med facaden forhåbentligt kan udføres efter sommerferien, men der er et stykke vej endnu inden arresten er klar til kalkning, men vi holder på.

Generalforsamlingen 2019 fik vi ikke afholdt grundet Corona situationen, og hvad angår generalforsamlingen for 2020, har vi besluttet, at indkalde når restriktionerne tillader det.

Regnskabet er revideret og godkendt for 2019.
Regnskabet for 2020 er under udarbejdelse, og vil blive godkendt af vores revisorer inden for nær fremtid.


Vend
Det er selvfølgelig ikke optimalt, at generalforsamlingen udskydes, men vi har vurderet, at i situationen med Corona kan det ikke være anderledes.

Såfremt vi ikke allerede har modtaget dit medlemskontingent, vil vi naturligvis gerne have, at du fornyer dit medlemskab ved at indbetale 100 kr. på MobilePay 20 13 94 73 (Richard Kamp), el. konto i Sydbank reg. nr. 7045, kontonr. 1395928.
Venligst skriv navn og ”2021” under meddelelser til modtager således, at dit medlemskab kan blive registreret korrekt.
Hvis du endnu ikke er medlem, kan et personligt medlemskab tegnes ved at indbetale 100 kr. på et af ovennævnte konti.

Alle beløb, såvel store, som små, er naturligvis altid velkomne på ovennævnte konti.

Spørgsmål vedrørende kontingent og regnskab kan besvares af kasserer Mikael Mogensen, på tlf. 26 20 22 86, eller via mail mikaelmogensen815@gmail.com , men skulle du ellers have spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os.

Rundvisning i arresten: Rundvisningen fortsætter som hidtil – dvs. hver den første mandag i måneden kl. 11:00, eller efter nærmere aftale med Jan Simris, tlf. 42 33 76 37, dog under behørig hensyntagen til de til enhver tid gældende restriktioner iht. Covid-19.  


Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Poul Erik Honoré, formand
Tlf. 60 43 30 69
peh@eltronic-ws.com

Du kan også finde os på Facebook: https://www.facebook.com/groups/bjerrearrest

Bemærk: Såfremt du ikke allerede er tilmeldt nyhedsmails fra Bjerre Arrest, er du velkommen til at tilmelde dig ved at skrive til kramers@post.tele.dk. Vi gør opmærksom på, at du til enhver tid kan fravælge at modtage mails fra os.

Bjerre Arrest medlemskontingent

Godt Nytår til alle medlemmer af støtteforeningen til bevarelse af Bjerre Arrest
Bjerre Arrest kontigent - indbetal 100 kr i kontingent pr person for 2021
MobilePay 20139473 eller  
Sydbank reg. 7045 konto 1395928.
Under meddelelser venligst skriv navn og "2021".
På forhånd tak!
Venlig hilsen Mikael Mogensen/kasserer
Vi har i dag fjernet det gamle linoliumsgulv i køkkenet i Bjerre Arrest. Der var så ingen skjulte engelske pundsedler under gulvbrædderne.
link til TVSYD


Rundvisning

Til medlemmer, og venner af Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest.

Med baggrund i, at der stadig er usikkerhed omkring corona-situationens udvikling, vedtog bestyrelsen i Foreningen Til Bevarelse at Bjerre Arrest på bestyrelsesmødet den 2. juli, at den tidligere vedtagne beslutning om at udsætte generalforsamlingen, fastholdes ind til videre.
Medlemmer af foreningen kan dog forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.
De nærmere betingelser her for, fremgår af foreningens vedtægter.
På foreningens vegne
Poul Erik Honoré
Formand
#Bjerrearrest
Bjerre Arrest har fået nyt bank konto nr.
Det er nu 7045 000139 5928
Det er til indbetaling af medlemskontingent  og til brug ved støtte til Bjerre Arrest projektet.

Kære "Foreningen for bevarelse af Bjerre Arrest"

Jeg har med stor interesse set jeres hjemmeside, hvor I søger billeder fra rummene inde i arresten.
Det kan jeg desværre ikke bidrage med, og dog ..........
I min stue står et stykke af historien om Bjerre Arrest, nemlig en højt skattet kommode i massiv
eg, lavet af min morfar, Knud Valdemar Hjorth, i 1916 til sine forældre i Bjerre Arrest.
Min morfar (1901-1983) var søn af arrestforvarer Jacob Peter Martinus Hjorth og hustru Petrine Boline Hjorth.
Kommoden har en særlig historie, som min morfar har skrevet til mig, da jeg fik kommoden i 1977:
" Denne kommode er lavet af 150 år gl. dansk egetræ. Egetræet stammer fra det gamle arresthus i
Bjerre ved Horsens. Arresthuset blev opført i 1846 og nedrevet i 1912, da der skulle bygges et nyt
og mere moderne arresthus. Cellerne i det gamle arresthus var indvendig beklædt med 2 tommer
tykke og 12 tommer brede egeplanker for at fangerne ikke skulle bryde ud igennem murene.
Det er af nogle af disse planker jeg i 1916 lavede denne kommode, medens jeg endnu var i snedkerlære
Jeg savede og høvlede alt træet i hånden, et besværligt og slidsomt arbejde, fordi dansk egetræ er meget
hårdt. Kommoden blev repareret og syrebehandlet i 1977.
Glostrup 1/4 1977. K. Hjorth
Jeg kan tilføje at min morfar blev uddannet møbelsnedker, fængselsbetjent og var fra 1935 værkmester ved
Forvaringsanstalten i Herstedvester som leder af snedkeriet til han gik på pension i 1971.
Medlemskort
Aktivitet
100.00kr
Tilføj
Photoshooting
Aktivitet
1,000.00kr
Tilføj
Rundvisning
Aktivitet
20.00kr
Tilføj
Skoletjeneste
Aktivitet
200.00kr
Tilføj

Skolen SIM besøger Bjerre Arrest

!0 klasse fra Hornsyld kommer på besøg i Bjerre Arrest til en rundvisning den 12.12.2018.

Realdania valgmøde 2018

Bjerre Arrest projektets ildsjæle  blev omtalt i beretningen af formanden for Realdania  Brockdorf. Det var DR tv journalisten Klaus Klaus Bundgård Povlsen, der var mødeleder. DR tv lægen Peter Geisling havde et helt forrygende indlæg, der handlede om stress og sundhedschek.

#bjerrearrest

Bjerre Arrest foto

Bjerre Arrest vil gerne modtage billeder af rummene inde i arresten. Send eller ring til jan (A) bjerrearrest.dk eller mobil 42 33 76 37
Horsens Folkeblad fotograf og journalist på besøg
Bjerre Arrest
LAG Hedensted- Odder
Der flages på Bjerre Arrest for første gang i mange år. På billedet ses Bestyrelsesformand Poul Erik Honore
Bjerre Arrest havde i dag besøg af fotograferne Jørgen Jørgensen og Tor Jørgensen fra RealDania fonden. De optog en videofilm om ildsjæle og håndværk på Bjerre Arrest. På billedet ses fotograferne fra København og bestyrelsesformand Poul Erik Honore, bestyrelsesmedlem Mikael Mogensen, arkitekt Jens Ole Laursen og Jørgen Bojsen.
Til venner og støtter af Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest.
Det er med den store optimisme i behold, at vi udsender dette nyhedsbrev, da det foreningen længe har kæmpet benhårdt og vedholdende for, endeligt er skudt i gang, idet første del af projektet – dvs. udskiftning af taget på tingsalen (fløjen langs Bjerrevej) på nuværende tidspunkt er i fuld gang, hvilket nogle formentlig allerede har bemærket. Vi arbejder desuden på, at taget på cellefløjen kan blive udskiftet til efteråret.
Tagprojektet er velvilligt finansieret af midler fra LAG (Lokale Aktionsgrupper), LUP (Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner), Slots- & Kulturstyrelsen, samt Realdania/Underværker.
Næste projekt/projekter er naturligvis ”resten”.
Til det formål er vi i fuld gang med at søge fondsmidler, og i den forbindelse er det værd at nævne, at et gennemgående tema hos de fleste fonde er, at de ser meget nøje på omfanget af den lokale opbakning, når de skal vurdere om et projekt er værd at støtte – er det virkelig noget man brænder for! Vil man det her?
Vi kan så heldigvis henvise til et rimeligt antal medlemmer, men jo flere, jo bedre, så hvis du endnu ikke har nået, at betale kontingent (100,- kr./år), eller ønsker at donere et større eller mindre beløb til foreningen, tillader vi os at henvise til flg.:
Bjerre Arrest har fået nyt bank konto nr.
Det er nu 7045 000139 5928
Det er til indbetaling af medlemskontingent  og til brug ved støtte til Bjerre Arrest projektet.
Sidst, men ikke mindst; bestyrelsen, som den ser ud efter konstitueringen:
Fra venstre: Niels ”Kromand” Geertsen, Mikael Mogensen (ny kasserer), Richard Kamp (næstformand), Rikke Friis-Nielsen (nyvalgt bestyrelsesmedlem), Poul Erik Honoré (formand), Jan Simris (sekretær) og René Kragh.
Venlig hilsen
Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest
Poul Erik Honoré, formand

Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest bestyrelse 2018
Foto fra venstre.
Niels Gerdsen          initiativtager                                             email til  niels( a ) bjerrearrest.dk
Mikael Mogensen  kasser   rundviser turistguide                 email til  Mikael( a ) bjerrearrest.dk
Richard Kamp  næstformand                                                   email til  richard( a ) bjerrearrest.dk
Rikke Friis- Nielsen   fondsøgning   turisme                          email til  rikke( a ) bjerrearrest.dk
Poul Erik Honore formand                                                        email til  poulerik( a ) bjerrearrest.dk
Jan Simris sekretær rundviser lokal touristguide                 email til  jan( a ) bjerrearrest.dk
Rene Krag   byggesagkyndig                                                  email til  rene( a ) bjerrearrest.dk

øvrig persongalleri ingen foto
Ole Kramer Jensen rundviser fotograf                                    email til  ole( a ) bjerrearrest.dk
Jens Ole Laursen Arkitekt byggeleder                                    email til  ole( a ) bjerrearrest.dk
Eigil Olesen fondsøgning                                                          email til  eigil( a ) bjerrearrest.dk

Foreningen for Bevarelse af Bjerre Arrest


GENERALFORSAMLING 2020 Bjerre Arrest.

er udsat på grund af Corona

i Bjerre Kro
Til medlemmer og venner af Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest.

Indkaldelse til generalforsamling

Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest
Generalforsamlingen er udsat.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Godkendese af budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag.
- Herunder behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
8. Valg af bestyrelse af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg som revisorer er Anders Futtrup og Jens Ole Jakobsen (begge modtager genvalg). På valg som revisorsuppleant er Arne Ulriksen (modtager genvalg).
11. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Mod en egenbetaling på 50,- kr., er der mulighed for, at købe kaffe/the, samt enten en ostemad, eller et stykke med rullepølse, men af hensyn til planlægningen, skal kroen have jeres bestilling via mail til bjerrekro@hotmail.com senest dagen i forvejen. Husk at påføre jeres navn, og jeres ønsker til serveringen.


Hvis vi ikke allerede har modtaget dit kontingent for 2018, kan du indbetale 100,- kr., enten på MobilePay 20 13 94 73.
Bjerre Arrest har fået nyt bank konto nr.
Det er nu 7045 000139 5928
Det er til indbetaling af medlemskontingent  og til brug ved støtte til Bjerre Arrest projektet.
Donationer – såvel store, som små - er yderst velkomne på samme konti.
HUSK altid tydelig afsenderdata, så din betaling kan blive registreret korrekt!!
Fx kan du i feltet ”Tilføj kommentar” i MobilePay kan du skrive hvem du er.
Venlig hilsen og på gensyn
På bestyrelsens vegne
Poul Erik Honoré, formand
Mail: pehonore@hotmail. com

Foreningens bestyrelse efter den nyligt afholdte konstituering.
Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest bestyrelse 2018
Foto fra venstre.
Niels Gerdsen          initiativtager                                             email til  niels( a ) bjerrearrest.dk
Mikael Mogensen  kasser   rundviser turistguide                 email til  Mikael( a ) bjerrearrest.dk
Richard Kamp  næstformand                                                   email til  richard( a ) bjerrearrest.dk
Rikke Friis- Nielsen   fondsøgning   turisme                          email til  rikke( a ) bjerrearrest.dk
Poul Erik Honore formand                                                        email til  poulerik( a ) bjerrearrest.dk
Jan Simris sekretær rundviser lokal touristguide                 email til  jan( a ) bjerrearrest.dk
Rene Krag   byggesagkyndig                                                  email til  rene( a ) bjerrearrest.dk

øvrig persongalleri ingen foto
Ole Kramer Jensen rundviser fotograf                                    email til  ole( a ) bjerrearrest.dk
Jens Ole Laursen Arkitekt byggeleder                                    email til  ole( a ) bjerrearrest.dk
Eigil Olesen fondsøgning                                                          email til  eigil( a ) bjerrearrest.dk
Foto : Ole Kramer Jensen


Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest
Er støttet af:
LAG Hedensted - Odder kommuner. http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm
Underværker: https://www.undervaerker.dk/projekter/vandrehjemibjerrearrest
Bjerre Arrest bestyrelse 2018
Et team fra TV serien Ghosthunting var på optagelse i Bjerre Arrest i nat. www.ghosthunting.dk/

Bjerre Arrest
Tilbage til indhold