#bjerre

www.bjerrearrest.dk - www.bjerrearrest.dk

Gå til indhold
Sommerhus gæster fra København på rundvisning pinselørdag i Bjerre Arrest.
De havde Fængslet Horsens eller Industrimuseet eller Bjerre Arrest på deres liste. De valgte Bjerre Arrest.
Nyt tag på Bjerre Arrest,
Så er der snart tag på Bjerre arrest, som er genskabt efter oprindelige tegninger fra 1846.
Til venner og støtter af Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest.
Det er med den store optimisme i behold, at vi udsender dette nyhedsbrev, da det foreningen længe har kæmpet benhårdt og vedholdende for, endeligt er skudt i gang, idet første del af projektet – dvs. udskiftning af taget på tingsalen (fløjen langs Bjerrevej) på nuværende tidspunkt er i fuld gang, hvilket nogle formentlig allerede har bemærket. Vi arbejder desuden på, at taget på cellefløjen kan blive udskiftet til efteråret.
Tagprojektet er velvilligt finansieret af midler fra LAG (Lokale Aktionsgrupper), LUP (Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner), Slots- & Kulturstyrelsen, samt Realdania/Underværker.
Næste projekt/projekter er naturligvis ”resten”.
Til det formål er vi i fuld gang med at søge fondsmidler, og i den forbindelse er det værd at nævne, at et gennemgående tema hos de fleste fonde er, at de ser meget nøje på omfanget af den lokale opbakning, når de skal vurdere om et projekt er værd at støtte – er det virkelig noget man brænder for! Vil man det her?
Vi kan så heldigvis henvise til et rimeligt antal medlemmer, men jo flere, jo bedre, så hvis du endnu ikke har nået, at betale kontingent (100,- kr./år), eller ønsker at donere et større eller mindre beløb til foreningen, tillader vi os at henvise til flg.:
reg. nr. 7245 (Jyske Bank A/S), konto nr. 0001473788.
eller via MobilePay 20 13 94 73
(husk at opgive navn)
Sidst, men ikke mindst; bestyrelsen, som den ser ud efter konstitueringen:
Fra venstre: Niels ”Kromand” Geertsen, Mikael Mogensen (ny kasserer), Richard Kamp (næstformand), Rikke Friis-Nielsen (nyvalgt bestyrelsesmedlem), Poul Erik Honoré (formand), Jan Simris (sekretær) og René Kragh.
Venlig hilsen
Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest
Poul Erik Honoré, formand
pehonore@hotmail.com
Bjerre Arrest bestyrelse 2018
Foreningens bestyrelse efter den nyligt afholdte konstituering.
Forrest, fra venstre:
kasserer Mikael Mogensen, . Rikke Friis-Nielsen. sekretær Jan Simris,.
Bagerst, fra venstre: Niels "Kromand" Geertsen.næstformand Richard Kamp, .  formand Poul Erik Honoré,. René Kragh.
Foto : Ole Kramer Jensen


Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest
Er støttet af:
LAG Hedensted - Odder kommuner. http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm
Underværker: https://www.undervaerker.dk/projekter/vandrehjemibjerrearrest
Et team fra TV serien Ghosthunting var på optagelse i Bjerre Arrest i nat. www.ghosthunting.dk/

Indkaldelse til generalforsamling - Bemærk finder sted i Bjerre Lokalarkiv
Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest, indkalder hermed til ordinær generalforsamling på Bjerre Lokalarkiv, tirsdag den 20. marts 2018, kl. 19:00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Godkendelse af budget.
8. Valg af formand (Poul Erik Honoré modtager genvalg).
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er Jan Simris og Mikael Mogensen (begge modtager genvalg), samt Hans Friis (modtager ikke genvalg)
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. På valg er Ole Kramer Jensen (modtager genvalg).
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg som revisorer er Anders Futtrup og Jens Ole Jakobsen (begge modtager genvalg).
På valg som revisorsuppleant er Arne Ulriksen (modtager genvalg).
11. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Mod en egenbetaling på 50,- kr., er der mulighed for, at købe kaffe/the, samt enten en ostemad, eller et stykke med rullepølse, men af hensyn til planlægningen, skal kroen have jeres bestilling via mail til bjerrekro@hotmail.com senest dagen i forvejen. Husk at påføre jeres navn, og jeres ønsker til serveringen.
Horsens, 26. februar 2018
Poul Erik Honoré, formand
Mail: pehonore@hotmail.com
Tilbage til indhold