Bjerre Arrest

www.bjerrearrest.dk - www.bjerrearrest.dk

Gå til indhold
Indkaldelse til generalforsamling - Bemærk finder sted i Bjerre Lokalarkiv
Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest, indkalder hermed til ordinær generalforsamling på Bjerre Lokalarkiv, tirsdag den 20. marts 2018, kl. 19:00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Godkendelse af budget.
8. Valg af formand (Poul Erik Honoré modtager genvalg).
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er Jan Simris og Mikael Mogensen (begge modtager genvalg), samt Hans Friis (modtager ikke genvalg)
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. På valg er Ole Kramer Jensen (modtager genvalg).
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg som revisorer er Anders Futtrup og Jens Ole Jakobsen (begge modtager genvalg).
På valg som revisorsuppleant er Arne Ulriksen (modtager genvalg).
11. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Mod en egenbetaling på 50,- kr., er der mulighed for, at købe kaffe/the, samt enten en ostemad, eller et stykke med rullepølse, men af hensyn til planlægningen, skal kroen have jeres bestilling via mail til bjerrekro@hotmail.com senest dagen i forvejen. Husk at påføre jeres navn, og jeres ønsker til serveringen.
Horsens, 26. februar 2018
Poul Erik Honoré, formand
Mail: pehonore@hotmail.com
Et team fra TV serien Ghosthunting var på optagelse i Bjerre Arrest i nat. www.ghosthunting.dk/

Tilbage til indhold