Dokumenter - www.bjerrearrest.dk

Gå til indhold

Dokumenter

CVR
Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest
Bjerrevej 353
8783 Hornsyld
CVR
36357711
Status
Aktiv
Virksomhedstype
Frivillig forening

Glædelig jul og godt nytår fra Bjerre Arrest
Årets sidste bestyrelsesmøde er netop afholdt, og en opdatering herfra  er- vi har ikke kunnet nå fælles mål med den 1 af de 3 bidragsyder til  fase 1 som er at få lagt nyt tag på hele Arresten, i stedet arbejder vi  nu på at dele tag projektet over i 2, så vi vil starte med at skifte på  den bygning der er ud mod Bjerrevej. Den 1 af de sidste 2 bidragsyder  har sagt ja til at forsat støtte os så nu er vores julegave ønske at nr 2  også siger ja :-), så den del af taget kan blive skiftet.
Jeg er i den situation at min dagligdag i en længere periode vil være i  Kina - men arbejdet forsætter uforandret i for hold til vores fælles  projekt Bjerre Arrest- jeg kan kontaktes på mail peh@eltronic.dk.  På  vegne af bestyrelsen for Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest og vi  ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår / Poul Erik Honore


Der er nu oprettet Mobilpay nr. til Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest. Det er 20139473. Mobil pay kan bruges til betaling af medlemskontingent eller Støtte til Bjerre Arrest. Mobil pay 20139473

https://www.facebook.com/groups/bjerrearrest/

Poul Erik Honore til Bjerre Arrest
13 timer ·
Kære alle, som i har kunne læse flere steder har Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest langt om længe fået en byggetilladelse, en tilladelse som vi i samarbejde med Hedensted kommune har fået strikket sammen så projektet med indretning til vandrehjem-mindre museum samt lejlighed er er godkendt- i og med at tilladelsen har taget væsentlig længere tid en vi havde troet og håbet på (1 År) gør at vi skal have søgt forlængelse på enkelte af de midler vi har været tildelt, dette arbejde er igang sat og vi for svar sidst i august først i september, vi tror på det og krydser fingrene for det, i ønskes alle en god sommer på vegne af bestyrelsen Poul Erik Honore `

link til Horsens Folkeblad
[link:1][/link:1]
http://wsx5customurl.comhttp://hsfo.dk/artikel/116889


23/3-2016
Blåstempling af vores projekt.
Nogle gange går det stærkt og andre gange går rigtig stærk......derfor er det med utrolig stor glæde at det kan offentlig gøres at foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest er tildelt 700 tusind kr fra Hedensted kommunes udviklings pulje, der er intet mindre en fantastisk nyhed på sådan en solskins onsdag.
Det er også en stor "blåstempling" af projektet Bjerre Arrest
Pengene går til etablering af ny klimaskærm, med andre ord til nyt tag, som vi satser alle gode kræfter på at det kan skiftet efter
sommerferien.
Forsat god påske på vegne af bestyrelsen Poul Erik Honore

Ny personer i Bjerre Arrest


Formand  
Poul Erik Honore`
Næstformand
Richard Kamp
Kasser
Hans Friis
Sekretær
Jan Simris
medlemmer
Niels Kromand Geertsen
Rene Krag
Michael Mortensen

Revisor
Anders Futrup
Jens Ole Jakobsen
Arne Ulriksen

Suppleanter
Kim Kyed
Ole Jensen


Arbejdsgruppen
Lars Juul
Børge Jørgensen (advokat)
Jens Ole Laursen (arkitekt)
Torsten Sonne (fondssøgning)Glud Museum Medarbejdere på besøg i Bjerre


Generalforsamling

                                                                                      2015
Årsberetning for Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest
Siden borgermødet i begyndelse af januar 2015, hvor vel ca. 100 mennesker var samlet i disse lokaler, for at drøfte mulighederne om at kunne skaffe ejer skabet af den gamle Arrest, som jo reelt er en torn i øjet på mange mennesker grundet dens tilstand.
Efter en del møder i den arbejdsgruppe som blev nedsat til at arbejde med mulighederne for at overtage arresten for de 250.000, som den var sat til salg for.
I februar blev vi enige om at der skulle stiftes en bestyrelse og en forening for at komme videre.
Navnet blev Foreningen Til Bevarelse Af Bjerre Arrest og bestyrelsen fik følgende sammensætning
Formand Poul Erik Honore`
Næstformand Richard Kamp
Kasser Hans Friis
Sekretær Jan Simris
Menige medlemmer
Niels Kromand Geertsen
Rene Kragh
Michael Mortensen
Suppleanter
Kim Kyed
Ole Jensen

Arbejdsgruppen
Lars Juul
Børge Jørgensen (advokat)
Jens Ole Laursen (arkitekt)
Torsten Sonne (fondssøgning)
Den 17/2 havde vi et nyt borgermøde her på kroen hvor vi fremlagde vores arbejder og ideer til hvordan Arresten kunne anvendes, det kommer jeg tilbage til og få opbakning økonomisk til at gå videre med arbejdet og der deltog 40 personer som gav tilsagn og vi havde også sonderet markedet hos nogle der ikke kunne deltage i mødet det gav tilsagn om ca. 100 tusind kr. samtidighed havde Hedensted Kommunes byråd lovet et tilsagn på 125 tusind ud fra nogle kriterier som vi er ved at have opfyldt så pengene sikkert inden længe kan havne i den slunkne kasse som et hult drøn, til glæde for ikke mindst kasseren.
Jeg skal ikke fremlægge regnskabet her, men vil lige knytte en kommentar til det, 1 person har henvendt sig til 1 fra bestyrelsen og tilbudt at vi kunne låne 100 tusind til at få købet til at hænge sammen, vedkommende har haft møde med advokat Børge Jørgensen så det juridiske er på plads i forhold til at låne penge ud til en forening, med de risici der er for udlåner.
Långiver er lovet anonymitet, men herfra skal der af hjertet lyde en stor tak.  
Via omdeling af løbesedler osv. endte vi på ca.275 tusind kr. indsamlet som muliggjorde købet af arresten, pengene kom fra privat personer og lokale firmaer også en stor tak til jer og vi endte på omkring 100 personer som har støttet og dermed er medlem af foreningen, en længe ventet drøm gik i opfyldelse, eller mareridt det kan kun tiden vise, men vi håber det ender som eventyret om den grimme ælling.
I marts var vi så heldige at blive til delt 1 million af Real Dania via underværker som støtter lokale ildsjæle og lokal forankret projekter hvor kultur og muligt turisme i landdistrikter indgår.
450 projekter havde søgt og 25 fik penge og vi fik det klart største beløb, de kunne nok også se at om nogle havde vi brug for dem.
Af den million vi er tildelt skal vi selv stille med 70 procent også, det satser vi på at kunne gøre via nye fondstilskud og det er her det adskiller sig om arresten er ejet af privat personer eller en forening, fonde støtter foreninger mv.
I april deltog ca. 20 personer i udenoms oprydning, hvor 14 tipvogne fyldt mv hæk affald blev kørt på genbrugspladsen i Hornsyld og adskillige trailer med gamle bildele mv.
Weekend efter havde vi åbent arrest og det må siges at være en succes, anslået kom 350 personer forbi og kiggede inden for et sted mange kun havde set på udefra, men nu også indefra.
Der kom mange tidligere ældre Bjerre borger som kunne huske at når de gik til skole sad fangerne oppe i cellerne og vinkede til dem.
I Maj måned var Hans-Jan og Jens Ole i København hos Real Dania sammen med mange af de andre modtager af penge til deres projekter fordelt rundt i landet, som jeg har forstået blev det kaldt en Work Shop dag, men bare de har Millionen med hjem, dog kan den blive lidt mindre hvis Hans skal have sin fartbøde dækket ind.
Vi har haft møde med Hedensted kommune i forhold til at søge penge af LAG midlerne og der deltog også nogle fra teknisk forvaltning som skal hjælpe os igennem systemet når vi skal have tilladelser i hus.
3 piger fra Syddansk universitet har vi også haft en del med at gøre de har brugt Bjerre Arrest som et projekt i forbindelse med deres uddannelse inden for turisme og de arrangere også en aften i lokalarkivet sammen med andre foreninger i byen for at drøfte og komme med ideer til hvad Arresten kan bruges til.
Der har været adskillige rundvisninger af arresten i løbet af 2015 også veteranbil løbet Hestekræfter i Horsens var forbi for at få en guidet rundvisning, det var lidt en sjov oplevelsen kontakten til det kom fra en mand der boede i Dragør og han holdte Vejle Amts Folkeblad, det vidste sig at han er ejer af Hotel Opus og Munkebjerg Hotel.
Mange timer har Jens Ole lagt i at få lavet en registrant på arresten, hvilket vil sige en total opmåling skrevet ned i snart hver eneste detalje og fundet 100 år gamle tegninger, som viser hvordan arresten så ud dengang og mange af de detaljer vil det blive ført tilbage til, det er særligt den gamle tingsal og lejligheden der er ændret på.
Jeg lovede at komme tilbage til hvordan vi ser Arresten kan blive anvendt fremadrettet
Cellerne kan indrettes til ca. 34 sengepladser
Det vi kalder det gamle vaskehus, er tiltænkt til indretning med toiletter og badeværelser og depot rum, det er klart den bygning der er i dårligst stand og vi havde håbet at det kunne blive muligt at fjerne den, men det er hjertet i arresten og det der er oprindeligt fra midt i 1800 tallet.
Lejligheden ser vi også som lejlighed i fremtiden
Tingsalen er der ikke helt endelig plan for i nu, men det kunne være lidt museum hvor historien om arresten kunne fortælles, udstilling mv.
Vi har noget som kan vises på lærredet som nærmere viser tegningerne over planerne.
Her sidst på året fik vi ideen med Bjerre Arrest godkendt af kulturarv styrelsen, en proces der tog ca. måneder, kultur arvstyrelsen valgte at skifte sagsbehandler midt i forløbet, men vi har fået en rigtig god behandling af dem, der er også mulighed for at få tilskud fra dem til døre-vinduer mv.
Begge de kontakt personer der har været her fra styrelsen har noget med maling, de samlede nogle flader op af maling som de passede på som var det af guld, de har sagt de gerne vil have de enkelte malings lag i bygningen undersøgt, en lille opgave til 180 tusind som de betaler.
Der er sikkert og forståligt nok nogle der mener der sker alt for lidt med arresten, men det tager rigtig lang tid når det er fredet, alt og mener alt skal godkendes af kultur arvstyrelsen, Ikea løsninger kan ikke bruges her og heldigvis for det.
Personligt syntes jeg der er sket meget, 20 års forfald tager tid at rette op på, godkendelser er stort set på plads-holdet er sat til fondssøgning-en næsten lokal bestyrelse og arbejdsgruppe som harmoner rigtig godt, men det er jo jer der skal komme med kommentarerne til det ud fra det i nu er præsenteret for her i dag.
Bjørn Ibsen er her i efteråret udtrådt arbejdsgruppen da vi ikke kunne nå til enighed med ham om de fremadrettet planer, men også her skal der lyde en tak det er reelt Bjørn det fik ideen om at købe arresten på det helt rigtige tidspunkt og at det så lykkedes er jo helt perfekt, forsøget har jo været gjort tidlige uden at det lykkes.
Der er brugt små 800 frivillige timer på alt fra møder til græsslåning og op rydning, når man søger LAG midler er de 80 tusind kroner værd og som bondesøn er det jo en pænt beløb.
Planer for 2016 er at få nedrevet den gamle garage i løbet af foråret, det har Hedensted kommune lovet at gøre og betale via nedrivnings puljen, og kan vi få pengene fra Real Dania fri er planen at skorstene skal føres tilbage til oprindelig udsenende og få nyt tag på.
Der er også allerede planlagt flere rundvisninger i løbet af året.
Tilslut vil jeg gerne sige tusind tak til alle der har ydet indsats, det er alt lige fra økonomisk og arbejdsmæssigt, ingen nævnt og ingen glemt, på vegne af bestyrelsen
                                 Formand Poul Erik Honore`


Indkaldelse til generalforsamling
Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest, indkalder hermed til ordinær generalforsamling på Bjerre Kro,torsdag den 28. januar 2016, kl. 19:00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastansættelse af kontingent for såvel aktive, som passive medlemmer.
7. Godkendelse af budget.
8. Valg af formand (Poul Erik Honoré modtager genvalg).
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Hans Friis, Jan Simris og Mikael Mogensen modtager alle genvalg),samt valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Ole Kramer Jensen modtager genvalg).
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Horsens den 2. januar 2016
Poul Erik Honoré, formand
Mail: pehonore@hotmail.com

Til Arrestbevarerne
- nok ikke ét af livets vigtigste spørgsmål, men lige for at minde om, at der afholdes ordinær generalforsamling i
Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest
på Bjerre Kro, torsdag den 28. januar kl. 19.
Efter generalforsamlingen er der mulighed for, at få serveret enten en ostemad, eller et stykke med rullepølse.
Men af hensyn til kroens disponering, skal du/I senest tirsdag den 26. januar give besked via mail til undertegnede - kramers@post.tele.dk - hvis du/I ønsker enten en ostemad eller et stykke med rullepølse (à 50,- kr./stk incl. kaffe eller the).
Men selvfølgelig kun hvis vi ikke allerede nu har hørt fra dig/jer.
Efter generalforsamlingen vil det være muligt, at betale kontingent.
Kontingentets størrelse vil naturligvis afhænge af hvad der vedtages på generalforsamlingen.
På gensyn!
Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest

Med henblik på at købe Bjerre Arrest har bestyrelsen for Foreningen for Bjerre Arrest fremsat et købstilbud til den nuværende ejer af Bjerre Arrest på 250.000 kr., betinget af, at der kan rejses 300.000 kr. senest d. 16. marts.

Hvis du har lyst til at støtte projektet økonomisk, kan dette lade sig gøre ved via nedenfor nævnte muligheder:
Donation (beløb der ikke tilbagebetales): Kr.:____________
Værdibevis á 1.000 kr.: Stk.: _____________

Såfremt det på sigt er muligt at tilbagekøbe værdibeviserne, vil disse blive tilbagebetalt senest i 2020.
Sponsorat: Kr.: _____________

Kvittering på det indbetalte sponsorat vil blive udarbejdet til brug for dokumentation overfor SKAT, idet dette beløb er fradragsberettiget for folk med CVR nr.
I alt: _______________________

Donation, betaling af værdibevis og sponsorat kan indbetales på konto nr.: 7245 – 0001473788.

Såfremt købet ikke bliver gennemført, vil alle indbetalte beløb blive tilbagebetalt senest 1. maj 2015.
Jeg ____________________________ forpligter mig til at indbetale ovenfor valgte mulighed for at støtte projektet økonomisk.
Navn:______________________________________

Adresse:____________________________________

Post nr.:____________________________________

Mailadresse:________________________________

Tlf.nr.:_____________________________________


https://www.facebook.com/groups/bjerrearrest/

Kære Alle.
Vi har nu været ejer af Arresten i ca. 2 måneder, inden da har der været afholdt rigtig mange møder, for at få strikket en model sammen, så købet af Arresten kunne blive en realitet.
Den første weekend efter overtagelsen var der ca. 14 personer og x antal maskiner, som fjernede stort set al bevoksning, der mere eller mindre indhyllede Arresten i en 15-20 årig vild voksende Tornerose-hæk.
Weekenden efter var der åben Arrest lørdag og søndag begge dage 10-16. Vi vurderede, at der var omkring 350 personer forbi for, at se stedet som stort set har været lukket for offentligheden altid. Flere kunne huske, fra deres barndom, at fangerne sad der, når de gik til skole.
Vi har hyret en arkitekt til, at hjælpe os med at få tegnet hele Arresten op i forhold til Kulturstyrelsen. Optegnelsen skal indsendes inden 1/7, med en behandlingstid på ca. 8 uger måske lidt længere pga. sommerferie og godkendes, inden vi overhovedet kan komme videre.
Vores kontaktperson fra Kulturstyrelsen har været forbi her først i maj. Hun var rigtig begejstret for ideen om, at bringe Arresten i stand igen og vi fornemmede også, at hun havde lidt penge at bidrage med.
Der er søgt midler ved en fond indtil nu, Realdania via Underværker, de valgte at støtte os med op til 1 million kroner. Vi har en person, som har sagt ja til at søge yderligere fonde for os, en person som har forstand og viden om det.
Der lægges ikke skjul på, at der skal bruges et rigtigt stort beløb til istandsættelsen.
Vi går efter at få nyt tag, vinduer og i det hele taget at sikre bygningen og derefter er planen, at renovere cellerne og den gamle lave bygning i forlængelse af cellerne.
Når vi får det hele på plads og på skrift, hvad der er fredet, bliver der taget stilling til, hvad der evt. skal nedrives. Hallen mod øst er vi dog enige om skal væk.
Frivilligt arbejde tæller rigtig godt, som en del af vores egenbetaling, i forhold til når vi søger fonde.  Så dem der kan og har mulighed for at give en hånd med, når vi kommer lidt længere frem er meget velkomne, der er brug for alle.
Den 18. maj var der møde med de lokale håndværkere, som vi forventer skal udføre arbejdet og deres ideer bliver taget med i det videre arbejde.
Til sidst skal der lyde en rigtig stor tak til hver og en af jer, der har muliggjort købet af Arresten. Der blev indsamlet ca. 280.000 kr., nogle af dem skal tilbagebetale, men dette har gjort at købet lykkedes. Samtidig en stor tak til de frivillige, som har ydet en god indsats i forbindelse med oprydningen.
Er der spørgsmål er i meget velkomne til at kontakte en fra bestyrelsen.
På vegne af bestyrelsen Poul Erik Honore`

Du er velkommen til at støtte arbejdet eller med et medlemsskab på konto 7245-0001473788 elller på mobilpay 20139473.

Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest
CVR-nummer 36357711
Bjerrevej 353
 8783 Hornsyld
Tilbage til indhold